Termeni și condiții

Tot conținutul acestui website este deținut sau controlat de Petrescu G. Anca PFA, care se angajează să se asigure că informațiile furnizate de acest site sunt întotdeauna cât mai complete și exacte. Conținutul site-ului poate fi descărcat pentru scopuri non-comerciale, dar nu este permisă reproducerea sau modificarea, distribuirea, transmiterea, publicarea sau stocarea pe un alt website a conținutului fără acordul scris al Petrescu G. Anca PFA.

Petrescu G. Anca PFA nu poate garanta corectitudinea informațiilor și nu poate fi trasă la răspundere pentru prejudiciile cauzate vreunui vizitator al website-ului și/ sau unei terțe părți ca urmare a utilizării acestui site sau a informațiilor furnizate de acesta.

Acest website poate include link-uri catre alte website-uri sau referințe despre alte website-uri. Petrescu G. Anca PFA nu are nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și nu va fi răspunzătoare pentru daunele sau prejudiciile care ar decurge din conținutul acelor website-uri. Link-urile către alte site-uri sunt oferite doar ca un avantaj pentru utilizatorii acestui site.

Site-ul poate include referințe la mărci înregistrate, patente, informații despre proprietate, produse, procese sau alte drepturi de proprietate ale Petrescu G. Anca PFA. Nu vă este acordată nicio licență sau drept asupra vreunuia din aceste articole.

Toate numele de produse, indiferent dacă sunt însoțite sau nu de simbolul mărcii, sunt mărci comerciale ale Petrescu G. Anca PFA, cu exceptia cazului în care se menționează altfel. Utilizarea sau utilizarea greșită a acestor numele de produse sau orice alte materiale, cu excepția celor permise aici, este interzisă în mod expres și poate constitui încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor comerciale etc.

Acest site web poate conține informații generale cu privire la diferite metode de lucru cu corpul, mintea și energia persoanelor. Aceste informații sunt furnizate doar pentru scopuri informaționale și nu sunt menite să fie un substitut pentru sfaturile oferite de un medic sau alt profesionist de îngrijire a sănătății.

Petrescu G. Anca PFA poate face modificări la informațiile de pe acest website în orice moment, fără notificare prealabilă. Compania nu promite actualizarea acestor informații.

Orice aspecte juridice care decurg din utilizarea site-ului ancapetrescu.ro se interpretează în conformitate cu legile din Romania.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice PETRESCU G. ANCA – PERSOANA FIZICA AUTORIZATA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare realizarii scopului precizat.

Refuzul de a furniza datele va conduce la imposibilitatea deschiderii contului de utilizator si/sau la  interzicerea participarii in cadrul concursurilor/promotiilor, etc, organizate de catre PETRESCU G. ANCA – PERSOANA FIZICA AUTORIZATA.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la anca@ancapetrescu.ro, in atentia dnei. Anca petrescu. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.